Vrijwilligers2021-10-11T09:28:30+00:00

In en om Buiten Zorg is een breed netwerk met vrijwilligers actief. Er zijn vrijwilligers die met de oudere bewoners koffie drinken, 1-op-1 op bezoek gaan, of gezelligheid brengen bij de activiteiten van Beschut Wonen.

Er zijn ook vrijwilligers die activiteiten organiseren, zoals de Bingo, het Bloemschikken, Soos, Creatief bezig zijn met Ant en Roos, Bewegen voor ouderen, Koken en eten en Doet en ontmoet. Er zijn de kolvers, de biljarters, de vrijwilligers die helpen bij Chantel’s Mengelmoes en Chantel’s Winkeltje.

En er zijn natuurlijk het Bewonersplatform, de Cliëntenraad, Stichting Vrienden van Buiten Zorg, de kerk, en nog diverse andere vrijwilligers en actieve bewoners die initiatieven organiseren voor, met of in Buiten Zorg. Kortom, er is in Buiten Zorg ook voor vrijwilligers en actieve bewoners genoeg te doen!

Voelt u vrij om ‘s ochtends om 10 uur aan te haken bij de koffie in het Restaurant. Daar treft u bewoners voor een praatje, en kunt u onderling afspraken maken. Wilt u iets organiseren? U kunt ook altijd een oproep ophangen op het prikbord in de hal naar het Restaurant. Zo kunnen bewoners en mantelzorgers bij interesse zelf contact met u opnemen.

Contactpersoon nieuwe vrijwilligers
Wie wil aanspreekpunt zijn voor nieuwe vrijwilligers? Bijvoorbeeld om hen door te verwijzen of rond te leiden in Buiten Zorg. Meld je bij verhuur.habion@vanderlinden.nl

Cliëntenraad
Beste familieleden van bewoners van Buiten Zorg,
Aandacht voor de Cliëntenraad! In dit geval voor de cliëntenraad (CR) van Buiten Zorg. Zoals u weet is per 1 december AristoZorg de nieuwe zorgaanbieder in  het vernieuwde Buiten Zorg en die de zorg verleent aan uw dierbare naaste.

Het is belangrijk dat Buiten Zorg een  sterke, grotere CR heeft. U kunt meebeslissen over wat wel en niet goed wordt bevonden binnen de zorgverlening en uw stem laten horen. Op dit moment heeft onze cliëntenraad 5 leden.  Dat is een mooie hoeveelheid maar…. een van hen zal binnenkort afscheid nemen omdat de binding met Buiten Zorg afgelopen is. Er is dus plaats voor nieuwe leden! De cliëntenraad vergadert 6 x per jaar (ca. 3 uur per keer).

U heeft waarschijnlijk vele redenen om het niet te doen, maar ik weet zeker dat er meer redenen zijn om het wel te doen. Daarom nodig ik u uit om een vergadering bij te wonen (dinsdag 29 januari 2018), zodat u kunt zien en horen dat u en uw naaste meetellen.

Als u kennis met ons wilt maken, neemt u dan contact op met de voorzitter van de cliëntenraad: Mw. Truus Bijvoet, telefoon 0226-315644 of stuur een mail naar: clientenenadviesraad@aristozorg.nl

Wij hopen op een goede respons.

Vriendelijke groet, namens de hele cliëntenraad
Truus Bijvoet
Voorzitter CR Buiten Zorg

Klussers en handige Harry’s gezocht
Er zijn regelmatig kleine klusjes te doen bij bewoners en in het gebouw, zoals: televisie aansluiten, lampje indraaien, schilderij ophangen. Bent u handig en wilt u hier bij helpen? Meldt u zich dan a.u.b. bij buitenzorg@aristozorg.nl of telefoonnummer 06-83125716. Beide ter attentie van contactpersoon Jose van der Wijk.

Tuingroep
Wie van de bewoners vindt het leuk om per 1 januari te helpen bij het onderhoud van de Binnentuin, onder leiding van de nieuwe hovenier? U kunt zich aanmelden bij Truus van der Himst (nummer 67), emailadres info@buitenzorg.info

Wilt uw vrijwilligersgroep ook een oproep plaatsen?
Mail naar info@buitenzorg.info